top of page

Hakkımda

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 1993 mezunuyum. 1998 Yılında Yıldız Üniversitesi en Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans mezunuyum. "Kapadokya'da Turizm Yapılarının Fiziksel Çevre Etkileşimi Üzerinde bir araştırma" konulu tez çalışmamdan sonra 2000 yılında Kapadokya'da Norm Mimarlık adında bir ofis açtım ve çeşitli turizm yapıları gerçekleştirme fırsatım oldu. Eserlerimle ilgili çeşitli dergilerde yayınlar yapılmaktadır.

CONTACT

Y. Mimar Çiğdem YILMAZ

www.normmimarlik.com

normmim@gmail.com

Tel: +90 532 6213115

Thanks for submitting!

  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
bottom of page